“Short Circuit” – Daft Punk

Os mestres da electrónica moderna atacam.